Skip to content

Press release -

Millenniegenerationen störst risk att hamna i skuldfälla – fler än var tjugonde i Västra Götaland har skuld hos Kronofogden

Svenskar födda på 1980- och 90-talet riskerar i högre utsträckning att hamna i en skuldfälla än andra generationer. Åldersgruppen är särskilt drabbad eftersom de dragit på sig stora lån men ännu inte nått tillräcklig lönenivå. Framtida räntehöjningar eller bundna lån som löper ut kan leda till att många inte klarar av att betala sina utgifter. Det visar en genomgång som lånejämförelsetjänsten Sambla gjort. I Västra Götalands län har 4,6 procent i åldersgruppen skulder hos Kronofogden idag.

Den så kallade millenniegenerationen, barn födda 1981–1996, har drabbats särskilt hårt av det ekonomiska läget i Sverige. De är nämligen generationen med högst skuldkvot, det vill säga relationen mellan en persons storlek på lån i förhållande till inkomst. De är också en åldersgrupp vars skuldbelopp ökat kraftigt hos Kronofogden – med 1,8 miljarder kronor under 2023 jämfört med första halvåret 2022 (26–44 år) och det väntas öka ännu mer under 2024. I Västra Götalands län har 4,6 procent av länets invånare i åldersgruppen en skuld hos Kronofogden idag (jämfört med snittet på 3,5 procent i länet och 3,7 procent för riket).

– Det är många som har det tufft ekonomiskt nu och särskilt många i den här generationen eftersom de har dragit på sig stora lån som de ännu inte hunnit betala av. Våra rådgivare möter dagligen människor som har svårt att få ihop vardagsekonomin där stigande räntor är den främsta orsaken, säger Jasmin Svraka, Sverigechef, Sambla Group.

En schablonräkning som Sambla låtit göra visar att en person i Sverige med en inkomst efter skatt på 23 092 kronor (medianinkomst för åldersgruppen) mellan 2022 och 2023 har gått från att ha cirka 8 400 kronor över varje månad till att nu endast ha cirka 2 700 kronor.

Samtidigt som utgifterna ökar minskar även reallönerna. År 2022 var det första året på flera decennier som reallönen sjönk jämfört med året innan. Ytterligare räntehöjningar eller försämrade villkor, som när bundna lån går ut, skulle innebära att fler inte klarar av att täcka sina kostnader.

– Förutom de givna kortsiktiga konsekvenserna som detta innebär finns det även långsiktiga att ta hänsyn till. Även de som klarar sig igenom tuffare tider kommer inte ha råd att spara i samma utsträckning, vilket kan leda till utebliven ekonomisk buffert och lägre pension, säger Jasmin Svraka.

Räkneexemplet visar skillnaden i månadskostnader mellan 2022 och 2023

Sambla Group har använt Konsumentverkets kalkyl för hushållskostnader för 2022 och 2023. På ett år har hushållskostnaderna ökat med 16,8 procent.

Exempelpersonens räntekostnader har mellan januari 2022 och oktober 2023 ökat med 241 procent, från cirka 1 818 till 6 195 kronor i månaden.

Mellan 2022 och 2023 har personen gått från att ha cirka 8 400 kronor över i månaden till att nu ha cirka 2 700 kronor.

I exemplet bortser vi från till exempel gymkort, sparande och pension. Ingen hänsyn tas heller till ett eventuellt ränteavdrag.

Uträkningen baseras på offentlig statistik och är en uppskattning och generalisering av hur en persons ekonomiska situation kan se ut.

Uträkningen utgår från en ung vuxen och bor ensam. Inkomsten är baserad på en medianinkomst för boende i Sverige och är ett genomsnitt av medianinkomsten år 2021 för åldrarna 25–44 år (källa: SCB).

Bostadskostnaderna är baserade på att den genomsnittliga boendeytan är 42 kvm vilket ger en genomsnittlig bostadsrättsavgift på 2 293 kr i månaden. Bostadens värde är baserat på att det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostadsrätter är 43 600 kr/kvm i Sverige. Lånets storlek grundar sig på att man haft en kontantinsats på 15 procent och lånat resterande belopp. Bolåneräntorna grundar sig på SCB:s statistik på bolåneräntor (nya och omförhandlade avtal) 1,40 procent i januari 2022 samt 4,78 procent i oktober 2023.


Inkomst efter skatt

23 092

Bostad

1 831 200

Andel lån av bostadens värde

85%

Lån

1 556 520

Ränta januari 2022 (1,40%)

1 818

Ränta oktober 2023 (4,78%)

6 195

Amortering

2 594

Beräknade hushållskostnader enligt Konsumentverket

2022

2023

All mat lagas hemma

2 860

3420

Kläder och skor

510

670

Fritid och lek

650

690

Mobiltelefon

150

160

Personlig hygien

660

730

Förbrukningsvaror

120

130

Hemutrustning

980

1040

Medier

1 470

1600

Hushållsel

300

590

Vatten och avlopp

140

160

Hemförsäkring mellanstor stad

140

130

Totalt

7 980

9 320

Amortering

2 594

2 594

Räntor

1 818

6 195

Avgift bostadsrätt

2 293

2 293

Totala månadskostnader

14 685

20 402

Pengar kvar i månaden

8 407

2 690

Källa: Konsumentverket

Skuldkvot i olika åldersgrupper. Skuldkvot definieras som skuld som andel av total disponibel inkomst. Procent.

18–25

328,3

26–30

380,7

31–35

401,1

36–40

385,5

41–45

350,1

46–50

315,6

51–55

295,5

56–60

267,3

61–65

243,5

66–70

233,8

71–

242,2

Källa: Riksbanken

Kronofogden per län, andel personer med skulder hos Kronofogden 2022

Andel skuldsatta i länet i åldrarna 26–44 år

Andel skuldsatta vuxna i länet

SÖDERMANLAND

7,06%

4,64%

GÄVLEBORG

6,60%

4,42%

ÖREBRO

6,04%

5,05%

VÄSTMANLAND

6,00%

4,23%

VÄRMLAND

5,96%

4,31%

VÄSTERNORRLAND

5,85%

4,09%

KALMAR

5,47%

3,67%

DALARNA

5,47%

3,69%

SKÅNE

5,41%

4,13%

GOTLAND

5,38%

3,85%

BLEKINGE

5,30%

3,51%

ÖSTERGÖTLAND

5,27%

3,71%

JÖNKÖPING

4,81%

3,31%

KRONOBERG

4,73%

3,31%

NORRBOTTEN

4,66%

3,23%

VÄSTRA GÖTALAND

4,58%

3,53%

JÄMTLAND

4,38%

3,42%

UPPSALA

4,10%

3,15%

STOCKHOLM

4,08%

3,44%

HALLAND

3,98%

2,84%

VÄSTERBOTTEN

3,38%

2,48%

Källa: Kronofogdemyndigheten


Swedish founded fintech company Sambla Group is one of the leading comparison services for private loans and mortgages in the Nordics. The group constitutes of well known brands such as Sambla, Advisa and Rahalaitos. By offering up to 40 lenders, customers can compare terms, collect their loans and thereby lower their loan associated costs.

Contacts

Presskontakt

Presskontakt

Press contact

The leading comparison service for loans and mortgages in the Nordics.

Swedish founded fintech company Sambla Group is one of the leading comparison services for private loans and mortgages in the Nordics. The group constitutes of well known brands such as Sambla, Advisa and Rahalaitos. By offering up to 40 lenders, customers can compare terms, collect their loans and thereby lower their loan associated costs.

With additional services such as insurance, Sambla Group can, through their portfolio brands offer complete solutions to improve the customer's private finances.

Sambla Group
Strandvägen 5B
11451 Stockholm
Sverige